Sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica

Opština Čajetina i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuju Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini.

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja, koja je u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2019. godinu i lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Čajetina, u cilju radnog angažovanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica.

Prioritet prilikom uključivanja u javne radove imaju sve kategorije teže zapošljivih sa evidencije Nacionalne službe.

Javni rad sprovodi poslodavac, odnosno izvođač javnog rada, koga određuje opština Čajetina, a na osnovu javnog konkursa. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je šest meseci, odnosno 120 radnih dana, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Javni radovi se sprovode u sledećim oblastima:

  • Društvenih, kulturnih, socijalnih i humanitarnih delatnosti
  • Održavanje i obnavljanje javne infrastrukture
  • Održavanje i zaštite životne sredine i prirode

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

Isplatu naknade za obavljeni posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove, u visini do 22.000 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, utvrđeni iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Nakandu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja, u visini:

  • 1.000 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana
  • 1.500 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca
  • 2.000 dinara po licu za javne radove koji traju od tri do šest meseci

Naknadu troškova organizovanje obuke. Nacionalna služba za zapošljavanje zadržava pravo da procenjuje opravdanost potrebe za obukom.

Rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 24. maj 2019. godine.

Više informacija možete preuzeti ovde Javni konkurs Javni radovi 2019

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u filijali Užice, ispostava čajetina, putem Poizivnog centra nacionalne službe 0800/300-301

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest