Komunalna policija počinje da zavodi red na teritoriji opštine Čajetina i Zlatibora

Kao i svi gradovi u Srbiji i opština Čajetina uvodi novo odeljenje, odnosno uvodi Komunalnu policiju. Na sednici Opštinskog veća, održanoj 11. septembra 2019. godine izvršena je izmena Odluke o Opštinskoj upravi kojom se predviđa formiranje novog odeljenja.

Opština Čajetina dobija mogućnost angažovanja pet komunalnih policajaca.

Foto: Ilustracija

Komunalna policija je organ lokalne samouprave koja ima pravo formiranja Komunalne policije u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji, zadužen za održavanje komunalnog reda. Funkcija Komunalne policije jeste da rastereti policiju opšte nadležnosti od problematike koja je tipična za urbane sredine, a zahteva mnogo više komunikacije sa građanima uz minimalnu primenu sile.

Postavlja se pitanje da li je zaista opštini Čajetina i naseljenom mestu Zlatibor potrebna Komunalna policija?

Svaka opština u Republici Srbiji ima pravo formiranja svoje komunalne policije. Radno vreme je dvadeset četiri časa dnevno, uključujući i vikende, neradne dane i državne praznike. Komunalni policajci svoju delatnost mogu vršiti uniformisani, kao i bez uniforme, u civilu. Izgled uniforme, oznaka i službene legitimacije komunalne policije određuje nadležna lokalna samouprava. Smatraju se „službenim licima“ sa odgovarajućom krivično pravnom zaštitom. Od sredstava prinude imaju službene palice, raspršivače sa nadražujućim dejstvom i sredstva za vezivanje, dok imaju i pravo upotrebe fizičke sile.

Da bi se bolje upoznali sa radom novog odeljenja Komunalne policije, pročitajte poslove koji se odnose na njihov rad:

  • održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda na teritoriji Grada od značaja za komunalnu delatnost u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, lokalnih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, parkiranja, prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, auto-taksi prevoza, postavljanja privremenih poslovnih objekata, protivpožarne zaštite, zaštite od buke u životnoj sredini, kontrole radnog vremena subjekata nadzora, održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata;
  • kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada;
  • pružanje podrške sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu;
  • pružanje pomoći – asistencije nadležnim organima grada, odnosno gradskoj opštini, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka;
  • preduzimanje hitnih mera zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada, učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda;
  • pripremu i izradu nacrta propisa i akata iz okvira svog delokruga;
  • izricanje mera za otklanjanje nepravilnosti u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima;
  • izdaje prekršajne naloge; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za učinjeno krivično delo i druge prijave;
  • obaveštava druge organe o utvrđenim nepravilnostima iz njihove nadležnosti;
  • održavanje javnog reda i mira u skladu sa zakonom utvrđenim delokrugom, kao i druge poslove iz svog delokruga.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest