Poziv za finansiranje troškova vantelesne oplodnje

Planirana sredstva u budžetu Opštine Čajetina, za 2020. godinu, iz oblasti populacione politike i demografske politike, za jednokratno novčano davanje za pokušaj vantelesne oplodnje u novčanom iznosu od 1.500.000 dinara.

Visina jednokratnog novčanog davanja za vantelesnu oplodnju iznosi do 300.00 dinara po bračnom/vanbračnom paru i isplaćuje se u jednokratnom iznosu, na račun zdravstvene ustanove koja će sprovoditi postupak vantelesne oplodnje, odnosno na tekući račun na ime lica koje je u postupku vantelesne oplodnje sopstvenim sredstvima.

Foto: Ilustracija

Pravo za finansiranje jednog pokušaja vantelesne oplodnje mogu da ostvare parovi koji su u postupku vantelesne oplodnje, ukoliko kumulativno ispune sledeće uslove:

  • da su prethodno imali tri pokušaja vantelesne oplodnje bez živo rođenog deteta na teret sredstava Republičkog fonda za zdrastveno osiguranje
  • da žena u momentu podnošenja nije navršila 45 godina života
  • da su oba partnera državljani Republike Srbije
  • da oba partnera imaju prebivalište na teritoriji Opštine Čajetina, najmanje 24 meseca podnošenja zahteva
  • da ispunjavaju zdravstvene kriterijume zdravstvene ustanove, u kojoj se vrši vantelesna oplodnja

Uz zahtev za ostvarivanje prava na finansiranje troškova vantelesne oplodnje iz sredstava opštine Čajetina, podnose se sledeći dokazi:

  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije, podnosioca zahteva
  • fotokopija očitane lične karte podnosioca zahteva
  • potvrda Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, da su obavljena tri bezuspešna pokušaja vantelesne oplodnje na teret sredstava fonda, odnosno potvrda o odbijanju od strane fonda
  • fotokopija kartice tekućeg računa na ime koje je u postupku vantelesna oplodnja sopstvenim sredstvima.

Opštinska uprava za sprovođenje mere jednokratno novčano davanje za pokušaj vantelesne oplodnje, sastaje se jednom mesečno da razmatra podnete zahteve, po potrebi obavlja konsultativne i savetodavne razgovore sa parovima, ocenjuje ispunjenost uslova, na osnovu dostavljenih dokaza.

Rok za podnošenje zahteva traje do 20. novembra 2020. godine.

Pravo na jednokratno novčano davanje za pokušaj vantelesne oplodnje može se ostvariti jednom, po zahtevu.

Zahtev za ostvarivanje prava na finansiranje troškova vantelesne oplodnje sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se poštom na adresu ul. Aleksandra Karađorđevića 34, 31310 Čajetina ili lično na pisarnici Opštinske uprave Čajetina, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za jednokratno novčano davanje za pokušaj vantelesne oplodnje“.

Informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti na telefon 031/3831-151. Osoba za kontakt Jovanka Lazović.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest