Javni konkurs za imenovanje direktora Centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad Čajetina oglašava radno mesto za: Direktor Centra za socijalni rad, na mandatni period od 4. godine.

Za direktora Centra može se izabrati lice koje osim opštih zakonskih uslova za rad u ustanovi, ispunjava i sledeće posebne uslove:

  • da ima visoko obrazovanje struke: pravnik, ekonomista, psiholog, pedagog, andragog , sociolog , socijalni radnik
  • da je državljanin Republike Srbije, da je punoletno i poslovno sposobno lice, da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci, da ima organizacione sposobnosti, da nije osuđivan kao i  da se protiv njega ne vodi krivični postupak

Kandidat za direktora ustanove uz konkursnu dokumentaciju podnosi:

  • kopiju ili očitanu ličnu kartu
  • izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja konkursa
  • diplomu o stručnoj spremi
  • isprava kojom se dokazuje stečeno radno iskustvo u struci kao i u organizovanju rada i vođenja poslova
  • CV – radnu biografiju
  • Program rada za mandatni period
  • Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj kopiji.

Prijave kadidata sa dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi“, i na Veb prezentaciji opštine Čajetina, Upravnom odboru Centra za socijalni rad Čajetina (sa naznakom: “za konkurs“) na adresu 31315 Čajetina, ulica Aleksandra Karađorđevića 34.

Neblagovremene, nerazumljive i prijave bez priloženih dokaza neće se uzimati u razmatranje.

 

Izvor: Opština Čajetina

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest