Popust 20% za građevinsko zemljište u Čajetini i na Zlatiboru

Skupština opštine Čajetina, na sednici održanoj 29. oktobra 2020.godine, donela je Odluku za otuđenje građevinskog zemljišta.

U naseljenom mestu Čajetina

  • kp.broj 1675/2 KO Čajetina, u površini od 3.441m2 ………..5.161.500 din
  • kp.broj 1674 KO Čajetina, u površini od 6.957m2………..10.435.500 din

U naseljenom mestu Zlatibor

  • kp.broj4577/560 KO Čajetina, u površini od 1.013m²…….23.299.000 din
  • kp.broj 4546/22 KO Čajetina, u površini od 400m² …….9.200.000 din
  • kp.broj4578/225 KO Čajetina, u površini od1.102m²……..12.122.000 din
  • kp.broj 4578/257 KO Čajetina, u površini od 630m²………….6.930.000 din
  • kp.broj 4578/296 KO Čajetina, u površini od 400m²…………..4.400.000 din
  • kp.broj 4577/804 KO Čajetina, u površini od 780m²……….24.180.000 din

Pravo na popust od 20% imaju ukoliko lice koja na utvrđenu cenu iz rešenja o otuđenju celokupan iznos naknade uplati u roku od 5 (pet) dana, računajući od dana overe ugovora o otuđenju.

Naknada se može platiti i u ratama na sledeći način: prva rata u iznosu od 30 % od utvrđene cene se plaća na dan zaključenja ugovora o otuđenju, ostatak se deli na 6(šest) mesečnih rata, koje će se usklađivati sa indeksom rasta cena (rast cena na malo, potrošačke cene ili drugi pokazatelj rasta cena) koji objavljuje Republički zavod za statistiku.

Zainteresovani ponuđači u toku trajanja ovog oglasa a pre podnošenja ponuda mogu dobiti detaljnije informacije o nameni objekata koji se mogu graditi na konkretnoj parceli,koeficijentu iskorišćenosti, stepenu izgrađenosti, gabaritu, spratnosti objekta i druge tražene podatke.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pin It on Pinterest