Trasa auto-puta E-761 preko Zlatibora

Prostorni plan područja posebne namene auto-puta E-761, deonica Požega – Užice – granica sa Bosnom i Hercegovinom. Rani javni uvid.

Koridor auto-puta je ukupne dužine od oko 60 km.

Na teritoriji opštine grada Užica obuhvata cele katastarske opštine: Zlakusa, Potpeće, Krvavci, Potočanje, Sevojno, Užice, Ljubanje, Kremna i Mokra Gora.

Na teriotriji opštine Požega obuhvata cele katastarske opštine: Prilipac, Pilatovići, gorobilje, Požega, Godovik, Rasna, Rečice i Rupljevo.

Na teritoriji opštine Čajetina obuhvata katastarske opštine: Kriva Reka, Mačkat, Branešci, Šljivovica i Semegnjevo.

Na trasi je predviđeno 5 denivelisanih raskrsnica osnovnog oblika truba, sa pripadajućim naplatnim stanicama:

Petlja “Požega“, locirana je jugoistočno od grada, na oko2 km u zoni šireg područja. ovom raskrsnicom autoput je povezan sa postojećom putnom mrežom preko obilaznice oko Požege, a preko nje sa magistralnim putem M-5.

Petlja “Zlakusa“, locirana je jugoistočno od Sevojna, na udaljenosti oko 5 km, odnosno Užica, na udaljenosti oko 8 km. Na tom mestu autoput je postavljen između padina i regionalnog puta na koji je petlja i vezana. Povezivanjem autoputa i regionalnog puta raskrsnicom, ostvarena je i veza autoputa sa magistralnim putem M-5.

Petlja “Mačkat“, locirana je severoistočno od Kneževića, na udaljenosti oko 2.5 km. Ovom raskrsnicom autoput je povezan sa magistralnim putem M-21.U okviru ove petlje predviđena je i baza za održavanje autoputa, koja je locirana u okviru naplatnog mesta.

Petlja “Kremna 1“, locirana je u rejonu sela Rosulje, nakon prolaska trase Braneškim poljem, pravcem istok-zapad. Ovom raskrsnicom autoput je povezan sa regionalnim putem P-112, a preko njega i magistralnog puta m-5 omogućen je pristup zaštićenoj zoni Mokre Gore.

Petlja “Kotroman“, locirana je neposredno pre granice sa Republikom Srpskom. Položaj, izgled i program ove petlje iznuđen je nepovoljnom konfiguracijomterena, aona u potpunosti zadovoljava sve saobraćajne potrebe. Ovom rasksnicom autopu je povezan sa magistralnim putem M-5.

Ceo dokument Prostornog plana autoputa E-761 pročitajte ovde

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pin It on Pinterest