Telefoni za informacije o vaučerima

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je borjeve telefona na koje se mogu dobiti informacije o vaučerima.

Brojevi telefona su 011/2606-521 i 011/2606-576

Korisnici vaučera mogu biti:

 • korisnici prava na penziju;
 • nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
 • korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvarujuu skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
 • korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
 • ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
 • korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
 • nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnilida se bavi isključivo poljoprivredom,upisaniu Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • studenti.

Preuzimanjem besplatnih vaučera za smeštaj u Srbiji dobijate mogućnost da, veoma povoljno, obezbedite za sebe trenutke aktivnog odmora u penzionerskim danima ili kratak predah u brzom ritmu radne svakodnevice.

Vaučerom se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksai dr.

Popunjena prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šalteraJP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

Obrazac za prijavu vaučera možete preuzeti ovde Obrazac prijave za vaučere

Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime. Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacijei ime i prezime lica na koga glasi.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvidi sledeći dokazi:

 • Korisnici prava na penziju stavljaju na uvidfotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penzijuilioriginal penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju.Izuzetno, korisnik prava na penziju iz inostranstva podnosioriginalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
 • Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečnostavljaju na uvidoriginal potvrdeo zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj umesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava,koju izdaje poslodavacili isplatni listić zazaradu isplaćenu umesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
 • Uz prijavu studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu, kao i fotokopiju prve, odnosno druge strane indeksa, sa slikom i ličnim podacima.

Više informacija na sajtu Moja Srbija

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest