Bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu.

Seoska kuća sa okućnicom se u smislu ovog Programa smatra kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelamau odnosu na seosku kuću.

Foto: selo Stublo, Zlatibor

Opšti cilj Programa je smanjenje migratornih kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjimaRepublike Srbije, motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo, rešavanjem stambenog pitanja.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000 dinara. Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000 dinara.

Ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđenu u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, a sa kojom se prodavac saglasio u okviru izjave koja se prilaže sa konkursnom dokumentacijom. Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike nižem nivou vlasti.

Jedinica lokalne samouprave će ta sredstva preneti korisniku bespovratnih sredstava,na namenski dinarski podračun kod poslovne banke. Sredstva će biti preneta na osnovu Rešenja ministra i u roku propisanim ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava.

Više o samom konkursu pročitaje OVDE

Potrebnu dokumentaciju za konkurs preuzmite OVDE

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu: ivana.glisanovic@mbs.gov.rs; damir.taljai@mbs.gov.rs i milos.djokic@mbs.gov.rs ili na broj telefona 011 311 7633 i 011 311 08 54.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest